Kiropraktikk

I Norge har kiropraktoren status som primærhelsekontakt. Derfor kan pasienter som har problemer med muskel-skjelett-nerve-systemet gå rett til kiropraktoren uten henvisning fra lege.

Kiropraktorer har også muligheten til å sykemelde (opptil 12 uker), henvise til røntgen, MR, CT, og ultralyd under Folketrygden samt henvise til spesialist dersom det skulle være nødvendig.

De fleste kiropraktorer samarbeider med fastlegene og sender epikriser (tilbakemeldinger). På denne måten kan kiropraktoren og fastlegen samarbeide for å sammen hjelpe pasienten tilbake til en problemfri hverdag.

Norske Kiropraktorer (medlem av Norsk Kiropraktorforening NKF) har 5-års universitetsutdannelse fra godkjent lærested, og har gått 1 år i turnus før de får full autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell Helsedirektoratet.

En autorisert kiropraktor fungerer som primærkontakt med sykmeldingsrett og kan henvise til spesialister i likhet med leger. Behandlingen hos en autorisert kiropraktor er refusjonsberettiget.

Historie

1922: Kiropraktikk har vært praktisert i Norge siden 1922.

1988: Tittelen kiropraktor ble beskyttet. Utøvere måtte være autorisert og ha lisens i henhold til Lov om helsepersonell, det samme som annet helsepersonell.

2006: Norske kiropraktorer fikk fra 1. januar 2006 status som primærkontakt på samme måte som leger, tannleger og psykologer. Pasienter hos kiropraktorer får også refusjon fra NAV dette året.

Kontakt oss i dag for bestilling av time